Shaolin (kung fu/wushu)

Przekaz stylu od mistrza Shi Su Gang


Kontynuujemy przekaz stylu od mistrza Shi Su Gang (32 pokolenie walczących mnichów) z Klasztoru Shaolin.

Styl ten jest zaliczany do najbardziej znanych i najskuteczniejszych odmian sztuk walki. W okresie swojej doskonałości mnisi z shaolin mieli najlepiej rozwinięty system szkoleniowy. Surowe zasady i ciężki trening połączony z odpowiednią medytacją pozwoliły adeptom osiągnąć ponadprzeciętne możliwości bojowe i zdrowotne. Z przekazów historycznych wiadomo, że mnisi skutecznie wykorzystywali swoje kung fu w obronie kraju i pokrzywdzonych. Uznaje się, że jest to miejsce narodzin sztuk walki, potwierdza to stare przysłowie, które mówi: „Wszystkie drogi prowadzą do Shaolin".

shaolin kraków

 

Obecnie skuteczność tego stylu potwierdzają statystyki z zawodów sportowych. Shaolin zawiera techniki i kombinacje uderzeń, bloków, kopnięć, rzutów,  dźwigni oraz wyskoków.

Do najbardziej znanych form ręcznych można zaliczyć m.in. 18  archatów, pięć zwierząt, pijanego  mistrza i długiej pięści. Mnisi również doskonale władają bronią (kij, szabla,  miecz, włócznia, halabarda,  łańcuch). Shaolin to również wiedza na temat metodyki szkolenia, filozofii, zdrowia i strategii walki.


Program nauczania


Pogram nauczania stylu obejmuje kilka  poziomów,  które  stopniowo podnoszą  umiejętności adepta.

 

 

W   pierwszej   fazie  największy  nacisk  kładzie  się  na  ćwiczenia  ogólnorozwojowe  (siła,  szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchów), oraz podstawowe techniki walki (pozycje, bloki, uderzenia i kopnięcia).

W następnej fazie nauczane są podstawowe  układy technik. Po opanowaniu tego poziomu nauczane  są  zaawansowane formy ręczne i z bronią oraz ich zastosowanie w walce.

Przekaz zawiera też sportową walkę, techniki samoobrony (sanshou i chinna) oraz ćwiczenia oddechowe qigong. Poza aspektami praktycznymi Shaolin daje możliwość głębszego rozwoju charakteru i osobowości.

Wushu sportowe

Wushu sportowe jest odmianą kung fu opracowaną na podstawie tradycyjnych styli. System ten został opracowany, jako typowo sportowa forma sztuki walki.

Zawody odbywają się w formach pokazowych oraz walkach sportowych full contact. Formy wushu (taolu) mają określony czas wykonania i zawierają obowiązkowe techniki m.in. akrobatyczne. W walkach sportowych (sanshou) dozwolone są kombinacje uderzeń, kopnięć, rzutów i podcięć. Zawodnicy dla bezpieczeństwa walczą na macie w ochraniaczach.