Relacja Chiny 2009

W marcu i kwietniu Krzysztof Kęsek odbył kolejną podróż do Chin, której głównym celem był udział w ceremoni cowtow oraz treningi w Chen sia go i Shaolin. Poza ceremonią oraz treningami odwiedził Shanghai, wyspy San Shan, góry Wudang, Zhouzhuang, Pekin a także spływ Trzema przełomami.

Chen taiji, ceremonia cowtow w Chen sia go.

Krzysztof Kęsek został zaproszony na ceremonie cowtow przez mistrza Chen Xiaowanga. Jest to przyjęcie na ucznia tudi. Zaprzysiężenie odbyło się w rodzinnej świątyni przodków w marcu 2009r. Od tej pory jako bliski uczeń ma prawo do dalszejzaawansowanej nauki i jest oficjalnym przedstawicielem stylu Chen taiji w XX -tym pokoleniu.

Klasztor Shaolin, treningi, patronat, przekaz stylu.

Będąc w chinach odwiedził również mnicha z klasztoru Shaolin Shi Su Gang u którego wcześniej kilkakrotnie ćwiczył. Podczas treningów poznał kilka nowych formy oraz skorygował wcześniej nauczane, jednak najcenniejszymi lekcjami były treningi chinna. Mistrz Shi Su Gong obją potronatem naszą szkołe i wyraził zgode na nauczanie stylu Shaolin według jego przekazu przez Krzysztofa Kęsek.
Mnich ten posiada tytuł wielkiego mistrza i jest jednym z największych ekspertów shaolin chinna.